tisdag 24 mars 2009

Bonuspoäng till regeringen

Maud Olofsson, m fl, på DN Debatt idag:

Vi stänger alla möjligheter till rörlig ersättning och bonus. Alla de högsta cheferna i statligt ägda företag kommer enbart att ha fast ersättning enligt de nya riktlinjerna. Det gäller redan för samtliga vd:ar och ska från och med nu vara regel för samtliga ledande befattningshavare i statliga företag. [...]

I tider av svår ekonomisk kris ställs krav på återhållsamhet från alla håll. En kris kan också bidra till att fästa ögonen på förhållanden som vi vant oss vid att acceptera men som egentligen blivit orimliga. Därför är den debatt som uppstått om chefslöner i allmänhet och bonusar i synnerhet nyttig och kan komma att leda till en nyordning internationellt och för svenskt näringsliv. Det är en utveckling som vi välkomnar.

BRA! Även om jag i allmänhet inte har något emot balanserade bonussystem så är det fantastiskt viktigt att staten föregår med gott exempel i den tid som nu är.

I övrigt börjar det märkas så smått att EU-valet närmar sig. Jag har de senaste dagarna fått svara på enkäter från SvD (om Euron), Företagarna och Djurens Rätt. Det känns bra - alltsammans handlar om frågor som ligger mig varmt om hjärtat och där jag menar att EU har en roll att spela!

1 kommentar:

Anonym sa...

bonus ett påfund som varit olagligt från första stund,Nu ska det inte bara stoppas,alla bunus som utbetalats senaste tio åren ska naturligtvis krävas tillbaka omedelbart,sv folket har ilsknat till över röverbaronernas girighet.något annat också som följer med i röveriet är att de producerade varorna blir hutlöst dyra företaget lägger på priserna,den enskilde drabbas således alltid.