söndag 15 mars 2009

Värnpliktiga kvinnor - oviktiga för försvaret?

Enligt Värnpliktsrådet håller Försvarsmakten på att dribbla bort arbetet med nätverket för värnpliktiga kvinnor (NVK). Om uppgifterna stämmer - och det betvivlar jag egentligen inte - är det både beklämmande och ansvarslöst. Att eventuellt skylla på en omorganisation håller verkligen inte!

Genom de årliga attitydundersökningar som genomförs med muckande soldater vet vi att gruppen värnpliktiga kvinnor är mest utsatt av alla. Försvaret kämpar också med att öka andelen kvinnor i uniform betydligt (från dagens ca 5%). Då räcker det inte med prisbelönta kampanjer. Det krävs också ett målmedvetet arbete för att förändra strukturer och normer. Vidare krävs att det finns just fungerande nätverk. Dels som socialt stöd, dels som en väg att kanalisera missförhållanden och förbättringsförslag.

Dessa förutsättningar verkar Personalstaben och HR Centrum nu vara på väg att slå sönder. Jag har själv varit med på flertalet centrala nätverksträffar de senaste 2 åren och vet hur mycket de betyder. Jag hoppas därför att ansvariga chefer nu tar tar Värnpliktsrådets utsträckta hand och säkerställer att vårens träff verkligen blir av. Om inte förutsätter jag att tillträdande ÖB, Sverker Göranson, griper in och skapar rättning i ledet!

Inga kommentarer: