onsdag 11 mars 2009

Galenskap i stort & smått

Att Försäkringskassan betraktar skadestånd för vistelse i förintelseläger som retroaktiv ersättning för arbete är ren och skär galenskap. Jag skulle också önska att vi slapp belasta rättssystemet med detta men i den uppkomna situationen hoppas jag förstås att regeringsrätten landar i ett beslut där juridiken och det sunda förnuftet möts.

Från Gotland kommer rapporter om en annan typ av galenskap. Kommunens mycket lovvärda beslut att öppna en husvagnscamping för hemlösa på det gamla P18-området har mötts av våldsamma protester. Jag läser:

"Ungdomarna drog kraftiga spännband runt var och en av husvagnarna, medan de boende var kvar där inne. Med andra ord, man gjorde de boende instängda. Därefter besköts husvagnarna med raketer, både mot husvagnarna och i luften. Dessutom sparkade ungdomarna sönder lås och dörrar till de husvagnsboendes gemensamma toalett- och duschutrymmen i intilliggande byggnader, och elkablar kopplade till husvagnarna slets sönder. Utöver detta trakasserades de som bor i husvagnarna av allmän buskörning med bilar och av skrik och skrän."

Jag vill gärna tro att det inte har skett. Inte på Gotland, inte i Sverige överhuvudtaget. Men det har det. Nu gäller det att återställa säkerhet, ordning och de boendes värdighet. Positivt är i alla fall att kommunens tjänsteman verkar ha insett var grundproblemet ligger:

- Jag har viss förståelse för grannarnas oro, men om vi skulle flytta på campingen så gör vi det för de husvagnsboendes utsatthet, snarare än för de kringboendes oro, resonerar Per-Johan Fernström.

Inga kommentarer: