torsdag 26 mars 2009

Bryt monopolen!

Äntligen! SJ:s obegripliga monopol är på väg att brytas. Därmed skapas reella förutsättningar för konkurrens, valfrihet och i slutänden en bättre marknad får oss resenärer.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson (c) skriver:

Därför lämnar jag i dag en proposition till riksdagen som handlar just om att förbättra för alla tågresenärer med hjälp av ökad konkurrens. I propositionen ”Konkurrens på spåret” föreslås en stegvis öppning av marknaden för persontrafik på järnväg.

Den stegvisa processen inleds med att SJ AB:s ensamrätt att utföra persontrafik på kommersiell grund slopas. Därefter kommer regeringen redan den 1 juli i år att öppna för konkurrens på marknaden för veckosluts- och helgtrafik på det järnvägsnät som förvaltas av staten.
Den 1 oktober 2009 öppnas hela det svenska järnvägsnätet för internationell persontrafik.
Slutligen föreslås att den nationella persontrafiken på järnväg öppnas helt för konkurrens från och med den 1 oktober 2010.


Nästa monopol att gå under klubban borde bli Systembolagets. Att öppna för gårdsförsäljning av exempelvis vin vore ett fullt möjligt steg att ta redan i år!

3 kommentarer:

Tharand sa...

Jag är inte av princip emot en avreglering av tågmarknaden men det är ett skämt att avreglera INNAN man satsar på en rejäl utbyggnad av spårkapaciteten med dubbelspår och/eller höghastighetståg.

Problemet idag är att kapaciteten på järnvägsnätet är överbelastad. Fler bolag på samma trånga nät löser inte problemet.

Gör rätt och bygg ut kapaciteten i järnvägsnätet FÖRST - sedan kan det vara lönt att diskutera en avreglering. C visar tyvärr här på allianspopulism där man tar till den enklare vägen istället för att ta det på sikt nödvändiga beslutet att skjuta till mer pengar till järnvägsnätet. Järnvägsnätet är ordentligt eftersatt och i Borgs budget är fördelningen till övervägande majoritet satsningar på vägar. Det är i järnvägsnätet som de stora problemen finns - de har blivit eftersatta till förmån för vägar i decennier. En ändring på det förhållandet hade varit seriöst - det här visar i mitt tycke bara på borgerlig populism.

Jacob sa...

Risken är att avregleringen skadar tågresandet rejält genom bristande samordning mellan tågbolag och försämrad tidhållning. Järnväg, med sin naturligt begränsade kapacitet, passar för upphandling av trafik (jmf. idag), inte fri etableringsrätt för trafik.

Bob sa...

Ett huvudlöst beslut som visar att man inte förstått någonting av förutsättningarna för tågtrafiken. Varken de fysiska eller ekonomiska.

Istället för att ha en trafik som bär sina egna kostnader kommer vi att få en trafik som kommer behöva subventioneras av staten. Istället för att resenärerna betalar sina egna biljetter hamnar kostnaden på skattesedeln. Tro mig. Vänta och se.