tisdag 10 mars 2009

Afghansk kvinnokampMorgon på Livgardet... Idag står patrulltjänst på programmet som en del av Afghanistanförberedelserna. Bortsett från snön känns det utmärkt bra.

Mitt kommande ansvar är att omsätta FN-resolution 1325 i praktisk handling för den svenska insatsens del. Enkelt uttryckt handlar det om att göra afghanska kvinnor delaktiga i säkerhets- och återuppbyggnadsarbetet.

Med stor glädje har jag noterat att 8 mars uppmärksammades också i Afghanistan. Likaså att afghanska kvinnors situation ägnats särskilts fokus vid det pågående mötet med FN:s kvinnokommitté i New York. Nedan följer några korta utdrag och länkar till viktiga uttalanden som gjorts.

As we gather here, today I remember another Afghanistan, the Afghanistan where I studied and worked. We can find this Afghanistan again with our dedication. The Government of Afghanistan is fully committed to do what it can do to strengthen the position of women in the country. We hope that the international community will continue to work with us.
- H.E. Ambassador Zahir Tanin, Permanent Representative of the Islamic Republic of Afghanistan

Women suffered alongside the nation’s men during three decades of war and violence; women are now exercising remarkable leadership across the country in the common project of consolidating peace and security and we need to do what we can to listen to you, to support you at this crucial time. Friends, on all these issues, we are merely following the road paved by the Afghan people. Afghanistan’s Constitution is eloquent and clear: “The citizens of Afghanistan, man and woman, have equal rights and duties before the law.”
- Ambassador Susan E. Rice, U.S. Permanent Representative

Avslutningsvis gläds jag åt att QX snappat upp min och Ankis debattartikel från i söndags.

Inga kommentarer: