onsdag 25 mars 2009

Ny ÖB - framtida utmaningar

Idag tillträder Sverker Göranson som Sveriges nya Överbefälhavare. Han har därmed 6 spännande framför sig och jag önskar all lycka till i det arbetet!

Från mina utgångspunkter ser jag tre stora utmaningar:

1) Personalförsörjningen. Vi går mot ett försvar som ska rekryteras på frivillig grund. Det ställer stora krav på stärkt attraktionskraft. En del i detta är utvecklade verktyg för ordnad karriärväxling. En annan del är attitydförändring. Inte minst gäller det att göra soldatyrket attraktivt också för kvinnor.

2) EU-samarbetet. Jag vill se ett ökat militärt samarbete inom EU som en del av en samlad utrikes- säkerhetspolitik. En sådan inriktning gör att en del heliga kor behöver slaktas på vägen. Alliansfriheten blir ett minne blott och vi måste våga lita på andra. Det skulle exempelvis kunna innebära att vi Finland övertar vår artilleriförmåga och att vi står för ett gemensamt ubåtsvapen.

3) Allmänhetens stöd. En stor del av Försvarsmaktens skarpa verksmahet kommer även fortsättningsvis vara i internationella insatser. Det är en potentiellt farlig verksamhet och förr eller senare kommer förluster. Här vill jag se en aktiv debatt, inte minst politiskt, för att föbereda den breda allmänheten på hur verkligheten ser ut. Den dag det smäller måste det absoluta stödet från hemmafronten finnas där. Det handlar om ledarskap.

Inga kommentarer: