måndag 15 december 2008

Arbetarepartiet Stängda Gränser

Kloke Magnus Andersson påminner om att detta är dagen då arbetskraftsinvandring till Sverige åter blir möjlig. Det är en dag att vara stolt över. Beslutet är fattat av Alliansen och Miljöpartiet.

Att Sverigedemokarterna opponerar är förstås något av en naturlag. Men noterbart är alltså att den samlade vänstern (nåja, nästan...) också förespråkar fortsatt stängda gränser.

För mig är principen om den fria rörligheten - såväl inom som utom EU - en oerhört central ledstjärna. Vill jag kunna resa, leva och arbeta i andra länder måste jag också vara beredd att hälsa andra välkomna till oss. Dessutom är jag övertygad om att vi som nation faktiskt utvecklas om vi vågar bejaka och ta tillvara olikheter.

Om detta och annat ska det förhoppningsvis bli möjligt att debattera med sd-mannen Sven-Olof Sällström i Östersund i februari. Bollen är i rullning.

Inga kommentarer: