fredag 5 december 2008

Mer sex på schemat

Sigbrit Franke överlämnade häromdagen sin utredning om en hållbar lärarutbildning. Dessvärre har hon missat (?) en utomordentligt central fråga vilket RFSU uppmärksammar på Brännpunkt idag.

"Sex och samlevnad är ett kunskapsområde som behöver professionaliseras. För att bli ett ämne med likvärdig och säkerställd kvalitet för alla elever måste det ses som just ett kunskapsämne, både beträffande den kunskap en lärare behöver och de kunskaper eleverna ska ha efter genomgången utbildning.

Detta är omöjligt så länge sex- och samlevnadsfrågorna inte är obligatoriska på lärarutbildningen."


Helt sant. Nu är det därför läge att påverka våra utbildningspolitiker. Jag har gott hopp om att det ska lyckas. Vad gäller Frankes inställning är jag dessvärre inte särskilt förvånad. Hon har tidigare sagt till tidningen Ottar att hon anser att sex och samlevnad är föräldrarnas ansvar och att skolan vid behov kan ta in experter från exempelvis Socialstyrelsen. Snacka om att sticka huvudet i sanden!

Igår skrev jag om SBAB:s räntesvek. Det föranledde signaturen "Sune" att anklaga mig för ekonomisk inkompetens i ett par kommentarer. Jag konstaterar hur som helst att flera seriösa bedömmare, bl a Maria Croft i DN, delar min enkla analys. Storbankerna måste ta ett större ansvar.

Inga kommentarer: