måndag 8 december 2008

Vänstervånda

Jag brukar läsa Försvarsbloggen som författas av Annika Nordgren-Christensen (mp). Hon är klok, påläst och analytisk. Att vi sedan hamnar i lite olika slutsatser mellan varven hör liksom till.

Den 3 december skrev Annika:

"Riksdagen ska i dagarna börja behandla regeringens proposition om ett utökat svenskt truppbidrag till insatsen i Afghanistan (ISAF). Partiernas krav blir därmed kända. Det ska bli intressant att se vilken falang inom socialdemokraterna som fällde avgörandet när det gäller deras motionsskrivning. Vänstern lär fortsatt kräva att Sverige omedelbart drar tillbaka det militära truppbidraget och miljöpartiet, som externt har givit lite olika bilder av hur man landar, har landat tillräckligt bra i sina beslut."

Nu är det den 8 december och en rödgrön koalitionsambition har värkts fram under stor vånda. Som jag skrev redan igår hyser jag en stor oro för vänsterpartiets inflytande över utformningen av oppositionens säkerhetspolitiska program. Inriktning, avvägningar och ambitionsnivå på detta område är alldeles för viktiga för att lägga i händerna på exkommunister. Det handlar om vår gemensamma säkerhet. Och vårt anseende i världen.

Annikas inlägg ovan illustrerar allt för väl hur svårt vänsterkartellen kommer få att samla sig kring något som liknar en trovärdig försvars-, utrikes- och säkerhetspolitik!

1 kommentar:

Kraxpelax sa...

Från landets bäste ekonomianalytiker:

http://www.newsmill.se/artikel/2008/10/21/ekonomins-elande

http://www.newsmill.se/artikel/2008/09/02/om-de-okande-klyftorna-i-det-svenska-samhallet

http://www.newsmill.se/artikel/2008/10/21/ekonomins-elande

http://www.newsmill.se/artikel/2008/09/02/om-de-okande-klyftorna-i-det-svenska-samhallet