tisdag 25 mars 2008

Äktenskapet och juridiken

"Avliva inte begreppet äktenskap" vädjar juristen Anders Svensson på SvD:s Brännpunkt idag. Bland argumenten återfinns svepande - och svårförklarliga - hänvisningar till diskriminerings- och hatbrottslagstiftningen. Inte helt oväntat finns också Gud med på ett hörn.

Det sistnämnda torde onekligen vara en betydande del av problemet, d v s religionens kvarhängande makt över politiken och lagstiftningen. Statskyrkan avskaffades år 2000. Borde det inte nu vara dags att klippa banden och införa ett civiläktenskap, lika för alla oavsett kön? Med andra ord; låt präster, imamer och rabbiner ta hand om de religiösa ceremonierna men överlämna juridiken åt lämplig myndighet. Så fungerar det i bland annat Spanien och Nederländerna vilka är två av de fem länder som hittills lyckats införa könsneutrala äktenskap.

Svensson efterlyser också ett mer värdegrundsbaserat samhälle. En försiktig gissning är väl att religionen i kristen, protestantisk tappning är tänkt att spela en viss roll även där. Vad sägs om att i stället ta en utgångspunkt i mänskliga rättigheter? Och då kanske en påminnelse kan vara på sin plats; det är en grundläggande mänsklig rättighet att få älska den man vill, att få uttrycka det och att få känna sig trygg med att uttrycka det!

Sålunda ter det sig en smula märkligt när juristen Svensson försöker teckna in FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som motiv för sin tes. "Sedan urminnes tider är äktenskapet heterosexuellt" skriver han och tycker sig finna juridiskt stöd i deklarationens artikel 16. Detta är en grov förvanskning. Artikel 16 uttrycker överhuvudtaget ingenting om att äktenskapet skulle vara förbehållet en man och en kvinna.

Avslutningsvis tar debattören till storsläggan: "En maskros är inte diskriminerad för att den inte får kalla sig tulpan." Vilken fullständigt patetisk argumenation - i synnerhet från en jurist! Diskriminering uppstår när vi börjar göra skillnad i behandling på osakliga grunder. Sexuell läggning är en sådan grund. Fakta är att samkönade par i Sverige idag inte får ingå äktenskap på samma villkor som olikkönade. Det är att betrakta som diskriminering!

Tycker du som jag? Gå in på hemsidan äktenskap.nu och skriv under namninsamligen för ett könsneutralt äktenskap.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej!

Jag håller med dig i det du skriver. Dock är det ett sakfel i din artikel.

Du skriver

"Med andra ord; låt präster, imamer och rabbiner ta hand om de religiösa ceremonierna men överlämna juridiken åt lämplig myndighet. Så fungerar det i bland annat Spanien och Nederländerna vilka är två av de fem länder som hittills lyckats införa könsneutrala äktenskap."

Bland länder med en könsneutral äktenskapslag är det Nederländerna och Belgien som har sk civiläktenskap dvs att bara borgerliga äktenskap har juridisk verkan.

Spanien, Kanada, Sydafrika och delstaten Massachusetts i USA tillåter religiösa samfund att viga samkönade par men tvingar dem inte till det. Så är även förslaget till ny könsneutral äktenskapslag i Norge.

Bengt Held

Maria Jacobson sa...

Hej!
Jag tycker att äktenskap som idé och samhällsfundament skulle vinna på att fler får ingå ett sådant. Som det nu är känns det inte trovärdigt - utan dödsdömt.
Konstigt att inte Svensson ser sina egna missar - en inrättning som ifrågasätts så kraftigt kan ju inte påstås vara en hållbar värdegrund. Vill passa på att hänvisa till min min egen bloggpost i ämnet:

http://www.arbetaren.se/xxbloggen/?p=51