onsdag 19 mars 2008

Värnpliktsrådet tar ställning - men var finns ÖB?

Apropå den senaste veckans uppmärksamhet kring en högerextremist i den Nordiska snabbinsatsstyrkan har Värnpliktsrådet återigen markerat sin position:

"Värnpliktsrådet anser att det är viktigt att försvaret nu aktivt tar ställning mot antidemokratiska åsikter. Värnpliktsrådet kräver också att Försvarsmakten jobbar med att säkerställa att inga personer med sådana åsikter kommer in, eller finns kvar i organisationen."

Vore det inte klädsamt med en motsvarande kommentar från Försvarsmakten? Eller ska lokal chefs svepande hänvisning till "åsiktsregistrering" få utgöra det officiella budskapet? Jag väntar med spänning...

Inga kommentarer: