söndag 30 mars 2008

Tiden står inte stilla

"Att tala om äktenskapet som en språkfråga leder fel. Det handlar om innehållet i begreppet äktenskap. Avgörande i detta innehåll är gemenskapen mellan en man och en kvinna. Varför behövde annars Sveriges riksdag 1994 använda ordet ”partnerskap” när ordet ”äktenskap” redan då fanns att tillgå? Detta ansågs tydligen då inte strida mot principen om likhet inför lagen. Vad har hänt under mellantiden?", undrar Anders Svensson på Brännpunkt idag.

Ja, vad sägs om samhällelig mognad? Varken tiden eller utvecklingen står stilla och all lagstiftning faller inte på plats på en gång. Visionerna må finnas där men vid varje beslutstillfälle handlar det ändå om "det möjligas konst".

Den könsneutrala äktenskapslagstiftning som nu är på gång är inte heller fullkomlig. Att samfund med vigselrätt fortfarande kommer kunna vägra att viga samkönade par är dåligt. Vigsel handlar om myndighetsutövning och då borde det inte vara tillåtet att diskriminera. Likväl stödjer RFSL förslaget och det tycker jag är bra. Det är ännu ett av alla viktiga steg på vägen mot ett samhälle präglat av respekt för grundläggande mänskliga rättigheter!

6 kommentarer:

Reflektioner sa...

Grundläggande mänskliga rättighet har alla normala individer i Sverige.

Dessa rättigheter definieras inte av folk med svåra funktionsstörningar utan av folk som är normalt skapade i huvudet.

Sedan må du och dina problemkompisar fantisera om era "rättigheter" hur mycket ni vill.

Det blir bara ytterligare ett symptom till de övriga.

Anonym sa...

"Att samfund med vigselrätt fortfarande kommer kunna vägra att viga samkönade par är dåligt. Vigsel handlar om myndighetsutövning och då borde det inte vara tillåtet att diskriminera."

Du är relativt ensam vad jag vet inom borgerligheten att vilja tvinga religiösa samfund att viga par. Men det är möjligt att du då lättare passar in i RFSL:s förbundsstyrelse där du är styrelseledamot. Någon riktig debatt om att tvinga samfunden att viga samkönade par har det vad jag vet inte varit i RFSL trots att bland de hundratals homosexuella och bisexuella jag talat med så är majoriteten EMOT att tvinga samfund att viga homopar. RFSL är alltså inte enligt min mening representativt för homosexuella och bisexuella när det gäller det och RFSL måste givetvis inte heller vara det. Det är ju föreningens medlemmar som via ombud har möjlighet att avgöra vad föreningen tycker.

Ditt eget parti, centerpartiet, är också emot vigseltvång för samfunden precis som folkpartiet och moderaterna. Inte heller något av de borgerliga HBT-politiska förbunden har vad jag vet sagt ja till att tvinga samfund att viga samkönade par för att få behålla den juridiska vigselrätten. C-gay är jag inte 100 % säker på men har för mig att de inte är för din åsikt.

Faktum är att samfunden redan idag har frihet att viga vem de vill. De kan neka att viga frånskilda, svarta, hårdrockare, funktionshindrade etc. För dem är de en religiös ritual. Givetvis ska de själv avgöra vilka de vill viga.

Alternativet blir att du Krister vill tvinga imamer att viga två katoliker som vill bli vigda i en moské. Men vilken rätt vill du tillåta imamen att neka det katolska paret om det är vigselplikt för samfunden?

Politiker har inte kompetens att avgöra vilka religiösa ritualer som samfunden ska ha. Gillar inte politiker hur samfunden gör får man hellre helt avskaffa den juridiskt vigselrätten för samfunden.

Hur kul är det för ett homopar att bli gifta av en präst, imam, jude etc som egentligen är emot den typen av vigslar. Skulle du själv Krister vilja bli vigd av en sådan förrättare?

Att däremot borgerliga vigselförrättare som representerar det offentliga ska viga alla par är givet. Så är det redan idag.

Nu vet jag inte om du besvarar det här. Ofta har ni som är för vigseltvång inte funderat igenom de praktiskta konsekvenserna av ert resonemang så noga. Då blir det enklast att ducka för kritik mot vigseltvånget.

Bengt Held (fp)
Bög och liberal

Krister Fahlstedt sa...

Bengt - självklart svarar jag på ditt inlägg!

Först vill jag dock klargöra att denna blogg ger uttryck för mina personliga åsikter, dvs inte RFSL:s eller Centerns. Att de många gånger sammanfaller är en annan sak.

Vad gäller vigselfrågan är min grundläggande inställning att vi borde införa civiläktenskap. Om vi skiljer religion och juridik åt kommer vi ifrån det problem som jag beskriver.

Nu lär det inte bli så (i detta varv) och då är det min åsikt att samfund med vigselrätt ska ha en skyldighet att viga även samkönade par. Den inskilda vigselförrättaren bör även fortsättningsvis ha möjlighet att frånsäga sig uppdraget men alltså inte samfundet i sin helhet.

Jag vill också framhålla att det är en oerhörd skillnad på att avstå från att viga ett enskilt par(av vilket skäl det vara månde) och att förvägra samkönade par överlag. I det senare fallet menar jag att det blir en fråga om diskriminering just eftersom en vigsel handlar om myndighetsutövning.

Anonym sa...

Krister

Jag håller med om att det ultimata hade varit att införa civiläktenskap dvs att borgerliga äktenskap är de enda som har juridisk effekt sedan kan samfunden ha sina egna ceremonier och välsignelser bäst de vill. Men det är ju inte folkligt stöd för det alternativet idag även om vi som är för ju kan lobba för att det blir det sednare.

Men det vi nu måste ta ställning till är äktenskapsutredningens förslag om att när samfunden har sin juridiska vigselrätt kvar ska de kunna välja bort par oavsett orsak. Så är det redan idag. Vissa har fått för sig att det införs något nytt och att det bara skulle drabba homopar. Men det drabbar redan idag frånskilda par, det kan drabba i princip vilket par som helst. Samfunden har inte någon vigselplikt.

Du tycks nu när du preciserar dig vilja ha någon kompromissmodell där en enskild präst ska kunna vägra viga, men då blir det ju formellt sett diskriminering även då. Det är ungefär samma resonemang som man hade om borgerliga partnerskap på 1990-talet där man tyckte det räckte att en borgerlig vigselförrättare i varje kommun vill bli partnerskapsförrättare sedan kan övriga vägra. Även din modell är alltså diskriminerande om man ska vara strikt.

Jag tycker själv det blir mycket konstigt att säga åt samfund att viga vissa typer av par för att de ska få behålla vigselrätten? Vilka andra grupper ska samfunden för övrigt vara tvungna att viga? Frånskilda? Eller är frånskilda inte en skyddvärd grupp utan ska kunna bli portade från ett samfund om de vill gifta sig igen? Ska samfunden ha rätt att kräva medlemsskap i egna församlingen? Det brukar man ju inte kräva annars när någon bedriver myndighetsutövning.

Notera dessutom att inget av de länder som infört en könsneutral äktenskapslag infört vigseltvång för samfunden, alltså bland de länder där samfunden har juridisk vigselrätt. Såväl Spanien, Sydafrika, Kanada som Massachusetts tillåter men tvingar inte samfund att viga samkönade par. Nederländerna och Belgien har civiläktenskap.

Det är givetvis inte ett avgörande argument i sig att Sverige bör göra som andra länder med könsneutral äktenskapslag men det visar ju att även HBT-vänliga politiker ofta tycker det är problematiskt att tvinga samfund viga vissa typer av par för att samfundet ska få behålla den juridiska vigselrätten.

Bengt Held

Krister Fahlstedt sa...

Vi har (snart) sju skyddade diskrimeringsgrunder och dessa menar jag att samfund med vigselrätt ska vara tvungna att bekänna sig till.

I min värld innebär det alltså en skyldighet - på organisationsnivå - att viga exempelvis svarta, homosexuella och funktionshindrade. Däremot är inte exempelvis frånskildhet en skyddad diskrimineringsgrund per definition.

Naturligtvis ska det stå ett enskilt samfund fritt att tycka och hävda att samkönade äktenskap är fel. Men konsekvensen bör i så fall bli att man mister sin vigselrätt. Det handlar ju som sagt om myndighetsutövning, inte tro, i första hand.

Anonym sa...

Krister

Alltså tycker du att samfunden ska få diskriminera de grupper som inte (ännu) har skydd av de traditionella antidiskrimineringslagarna. Då hade alltså samfunden före 1987 enligt din åsikt haft rätt att diskriminera homosexuella i myndighetesutövning. Eftersom vi inte haft explicita lagar om det. Trots att regeringsformen säger att man ska behandla alla människor lika.

För mig är det istället så att borgerliga vigselförrättare ska vara skyldiga att viga alla par. Det kvittar om paret tillhör en grupp som för tillfället har skydd av lagar mot diskriminering. En borgerlig vigselförrättare ska inte kunna neka tex tjocka eller frånskilda att bli vigda.

För samfunden tycker jag mest konsekvent är att de ska kunna neka alla par. Då pekar man inte ut att vissa grupper är det ok att särbehandla medan andra inte är det. Med din modell så blir det än mer legitimitet för samfunden att diskriminera vissa par tex tjocka och frånskilda eftersom du ger fribrev för det med hänvisning till att grupperna inte har skydd av lagar mot diskriminering inom tex arbetsmarknaden.

Vi har för övrigt lagar som förbjuder diskriminering pga religion. Ska då verkligen en imam kunna neka två katoliker att bli vigda i en moske. Enligt dig ska ja imamen respektera de sju olika antidiskrimineringslagarna varav en är pga religion.

Och jag förstår inte hur du resonerar när du accepterar att enskilda präster etc i sin myndighetsutövning ska få neka ett par om de istället tipsar paret om en kollega kanske 100 mil bort men däremot ska inte ett samfund som är koncentrerat till en stad kunna neka det paret.

Nåja, vi kommer kanske inte längre i den här debatten. Vi får väl konstatera vi tycker olika.

Bengt Held