tisdag 11 mars 2008

Lägre skatter - fler företag!

Det svenska skattetrycket är inte längre högst i världen kan vi läsa på e24 idag. Att vara omsprungna av Danmark kan måhända synas som en klen framgång men symboliserar ändå ett viktigt paradigmskifte!

Även om jag som privatperson inte tycker det är lika häftigt som Mona Sahlin att betala skatt så anser jag att nästa skattelättnad ska tillfalla företagarna. Det är där den verkligen kan göra nytta och omsättas i många välbehövliga jobb.

Det startades för övrigt rekordmånga nya företag förra året. Bolagsverket registrerade drygt 62000 stycken vilket är en ökning från 2006 med nära 10 procent. Regeringens politik börjar sakta men säkert ge resultat!

Inga kommentarer: