torsdag 27 mars 2008

Rakryggat, Miljöpartiet!

Det var med både stolthet och glädje jag läste DN:s debattsida i morse. Äntligen öppnar vi våra gränser igen och möjliggör arbetskraftsinvandring till Sverige!

Regeringens och miljöpartiets gemensamma förslag innebär att utomeuropeiska medborgare som erbjuds anställning automatiskt också ska få uppehållstillstånd. Efter fyra år och fortsatt anställning ska ett permanent uppehållstillstånd kunna beviljas. Förslaget ligger helt i linje med en lång svensk tradition och bör kunna betyda mycket för såväl företagande som integration - i hela landet. Med detta är vi förstås ändå inte i mål vilket Billström och Valtersson också lyfter fram i artikeln;

"En ökad arbetskraftsinvandring är inte den enda lösningen på våra framtida demografiska utmaningar. Men det är ett viktigt led i att säkra tillgången på arbetskraft för svenska företag och offentlig sektor. Samtidigt bidrar det till ett öppnare och rikare samhälle. Att regeringen och miljöpartiet är överens om reformen innebär att vi säkerställer ett brett och långsiktigt stöd i riksdagen."

Att miljöpartiet vågar göra gemensam sak med regeringen i denna fråga är rakryggat och berömvärt! Frågan är nu om socialdemokraterna ska lyckas lösgöra sig från LO-kopplet och inta en positiv hållning? Mera sannolikt är att man klurar ut något sätt att vara emot även detta förslag, gärna så högljutt och indignerat som möjligt. Så har ju oppositionspolitiken i allt väsentligt bedrivits hittills.

En inte helt obetydlig skillnad är dock att man denna gång riskerar att hamna på samma sjunkande skepp som sverigedemokraterna. Det borde mana till eftertanke.

2 kommentarer:

Anders Wallner sa...

Vi är alltid rakryggade :)

Bertil sa...

En inte helt obetydlig skillnad är dock att man denna gång riskerar att hamna på samma sjunkande skepp som sverigedemokraterna. Det borde mana till eftertanke.

Vad menar du med detta? Vilket ”sjunkande skepp”? Skeppet som Sverigedemokraterna befinner sig på är tvärtom under mycket stark uppsegling, vilket detta verklighetsfrånvända och icke folkligt förankrade förslag kommer att förstärka än mer:

http://www.status.st

Grattis! Ni har grävt er egen grav.