onsdag 12 mars 2008

MR-frågor lyfts fram i ny politik för Afrika

Regeringen har idag presenterat sitt förslag till ny svensk Afrikapolitik. Det är efterlängtat och bra!

Regeringen föreslår en politik vars syfte är att stödja afrikanska länder och invånare i deras ansträngningar för fred, demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Jag uppskattar särskilt att sex sidor (av 67) tillägnas MR- och jämställdhetsfrågor. Bland annat slås det fast att;

"Marginaliserade grupper och grupper som tidigare exkluderats från politisk makt och inflytande, oavsett om det beror på ras, etnicitet, kön, funktionshinder, sexuell läggning, religion, ålder, social ställning, ursprung, politiska eller andra åsikter eller andra skäl, måste inkluderas om demokratin ska bli fullödig och legitim."

Gott så. Nu gäller det att också gå från ord till handling i de olika utvecklingssamarbeten vi bedriver. Att kvinnor och barn är särskilt utsatta har vi uppmärksammat sedan länge. Däremot har det talats betydligt tystare om den förföljelse och det förtryck som hbt-personer ofta upplever. Förhoppningsvis kan det nu bli ändring på det.

Homosexuella handlingar anses fortfarande kriminella i över 75 av världens länder och i en handfull tillämpas dödsstraff. Flera av dem finns på den Afrikanska kontinenten. Det är en verklighet som förskräcker.

Inga kommentarer: