lördag 8 mars 2008

Idag ska vi vara glada och arga!

Idag ska vi vara glada! Glada för att den internationella kvinnodagen finns och för all energi den för med sig. Men vi ska också vara arga! Arga för att könsorättvisor existerar och fortfarande tillåts breda ut sig. Sverige utgör som bekant inget undantag.

Den kloke miljöpartisten Anders Wallner rekommenderar på QX alla killar att gå i kjol för en dag. Det är förvisso en tilltalande tanke. En annan ögonöppnare skulle kunna vara att vi män försöker leva på 90% av lönen under en månad... På ett strukturellt plan menar jag att just lönediskrimineringen är en av de största sprickorna i vår jämställdhetsfasad. Att det delvis kan förklaras med en extremt könssegregerad arbetsmarknad gör inte precis saken bättre.

Eva Flyborg (fp) föreslår på DN debatt idag att det ska upprättas en officiell rankinglista över företagens jämställdhet. Lite anmärkningsvärt är att just "lika lön för lika arbete" inte finns med bland de granskningskriterier hon lyfter fram. Icke desto mindre tror jag att hon har en poäng med sitt förslag. Ska vi nå framgång är jag övertygad om att både piska och morot behövs. "Name and shame"-strategin kan vara hur effektiv som helst. I förlängningen ser jag också att systemet skulle kunna utvecklas till att omfatta hela mångfalds- och likabehandlingsområdet. Och varför avgränsa sig till det privata näringslivet? Offentliga verksamheter är långt ifrån alltid de föredömen som man skulle kunna önska.

Avslutningsvis en tänkvärdhet från en synnerligen beundransvärd kvinna;

"Hur mycket oftare blir man inte stucken av en ros än bränd av en nässla?" - Selma Lagerlöf

2 kommentarer:

Anders Wallner sa...

Klok kan du vara själv... :)

Irmeli sa...

Så intressant att du och din partiledare resonerar olika. Hon tycks behöva en genser adviser i form av kapten Fahlstedt ;)efter sina uttalanden idag. Kram