onsdag 2 april 2008

Ge NATO en chans!

Igår skrev jag att ett eventeullt NATO-medlemskap är en lämpligare fråga att folkomrösta om än värnpliktens framtid. Idag presenterar SvD en opinionsundersökning som visar att allt fler svenskar ställer sig positiva till medlemskap.

Personligen anser jag att Sveriges alliansfrihet spelat ut sin roll. Det är också länge sedan vi var alliansfria i praktiken. Att Reinfeldt, Bildt och Tolgfors deltar i NATO-toppmötet i Bukarest talar sitt tydliga språk.

Militärt samarbete med andra länder är inga konstigheter och ger många fördelar. I sin mer systemtiska form handlar det inte minst om att kunna renodla kompetenser och förmågor. Det är väldigt dyrt att ha lite av "allt" vilket på många sätt präglar dagens system. Ett annat område som sannolikt skulle vinna på samordning är olika kvalificerade specialutbildningar, såsom exempelvis stridsflygskola.

NATO-medlemskap har naturligtvis en mer ingripande betydelse än bara samordningsfördelar. Men jag menar nog att det är det bästa alternativ som står till buds idag. Vi har redan ett långtgående övningsutbyte och har under de senaste decennierna blivit allt mer NATO-kompatibla. Det gäller allt från materiel till stabsrutiner. Vad vi fortfarande saknar är det formella inflytandet över besluten.

Medlemskap bör sålunda vara ett naturligt slutmål. Men jag tror det kan vara politiskt klokt att skynda en smula långsamt. Och varför inte en folkomröstning på vägen? Det skulle vara ett sätt att få igång en välbehövlig debatt om framtidens försvar.

2 kommentarer:

nicklas eriksson sa...

"Snart 40 år" skriver du ja... med andra ord ingen som riskerar att bli kanonmat i nästa dårskapsprojekt som "frihetsorganisationen" NATO ger sig på. Kan det bli att hjälpa Israel med nästa sexdagarskrig? Eller att anfalla Iran?

Om du inte visste det så tillämpar inte NATO några provanställningar, och att kunna "gå ur" om folket skulle vilja är en dröm så naiv att den blott går att skratta åt. EU går att lämna, det är bara att sluta betala medlemsavgiften, NATO snärjer in en i än värre åtaganden.

Ja du. Visserligen är jag inte mycket yngre än du, men jag tycker ändå inte att det är okej att skicka unga män och kvinnor i döden för min frihet.

Krister Fahlstedt sa...

Nicklas,

Någonstans känns det som att du blandar ihop NATO och USA. Det är i någon mening förståeligt men inte särskilt korrekt.

Vi arbetar för övrigt redan idag i NATO-ledda operationer med FN-mandat som de i Kosovo och Afghanistan. Den senare ska inte heller sammanblandas med USA-alliansens krig mot terrorsimen ("Enduring Freedom").

Den egentliga åsiktsskillnaden mellan dig och mig verkar vara om Sverige överhuvudtaget ska åta sig ett internationellt militärt ansvar eller ej. Jag menar att det är nödvändigt.

Och ska vi vara där kan vi inte jobba isolerade från andra. Därmed landar vi i olika samverkansformer, varav NATO är en. Att också skaffa sig ett inflytande över besluten känns därmed inte som ett orimligt stort steg att ta.

För övrigt hoppas jag att min oerhörda ålder inte ska hindra mig från framtida uppdrag i utlandsstyrkan!