måndag 7 april 2008

Tony Stigssons dagar är räknadeVåren 2005 briserade skandalen om generalmajor Tony Stigssons hustrumisshandel. Han dömdes så småningom till tre månaders fängelse och har därefter även åtalats för 'grov obehörig befattning med hemlig uppgift'. Det målet är ännu inte avgjort.

Allt sedan avslöjandet har Stigsson varit arbetsbefriad men kunnat kvittera ut full lön. ÖB har uttalat att han inte längre har förtroende för sin kollega och rekommenderat att han sägs upp. Den instans som fattar beslut i ärenden av detta slag är Statens ansvarsnämnd.

Stigsson har genom sin advokat lyckats förhala processen, bland annat genom att gång efter annan begära in olika slags kompletterande underlag. Men nu är tiden äntligen kommen! Vid nämndens sammanträde den 22 april står fallet Stigsson på dagordningen. Jag hoppas innerligt att vi kommer till ett avslut då. Följ gärna nedräkningen här intill...

Inga kommentarer: