onsdag 9 april 2008

Tolgfors bör prata prostitution!

I morgon ska försvarsminister Sten Tolgfors träffa ordföranden i Natos militärkommitté, general Raymond Henault. På agendan står bland annat samtal om ISAF och KFOR (de Natoledda insatserna i Afghanistan och Kosovo).

Får man föreslå att ett par minuter av tiden ägnas åt att prata prostitution? Rapporterna från tidigare i veckan om Nato-anställdas frekventa bordellbesök i Kabul bör inte sopas under mattan. En artikel ur the Guardian för några år sedan belyser också sambandet mellan trafficking och Nato-närvaron på Balkan.

De överordnade riktlinjerna finns, inte minst genom FN-resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Dessa behöver omsättas i praktisk handling. Tydlighet kring policies och uppförandekoder för soldater på utlandsuppdrag är helt avgörande för trovärdighet och resultat. Jag hoppas att Tolgfors tar chansen att vara pådrivande!

Inga kommentarer: